Penthouse Kim So yeon Jasmine earring absolutely exquisite

$21.26

SKU: ph75 Categories: ,

Nếu bạn thích sản phẩm, hãy lưu nó và chia sẻ nó.
Càng tiết kiệm được nhiều, bạn càng có nhiều khả năng mua được món này ở các cửa hàng địa phương.

Sự miêu tả

Penthouse Kim So yeon Jasmine earring absolutely exquisite

  • Featured on: The Penthouse  S2 EP4
  • Worn by: Cheon Seo Jin played by Kim So Yeon
  • Brand : ENGBROX
  • Product name : Jasmine earring
  • Color : Gold, Silver

SIMILAR PRODUCTS


Product Info
Product Type
worn on The Penthouse
đồng hồ đeo tayThe Penthouse on VIKI

Celebrity Couples

Tin tức

Sản phẩm mới nhất