Một bộ phim truyền hình miêu tả tình yêu và cuộc đấu tranh của họ ở độ tuổi 20 và 30, những người muốn đi theo con đường riêng của họ ngay cả trong thực tế khó khăn. Tên của bộ phim truyền hình Hàn Quốc này là gì?

Đoán xem đây là Áp phích K-Drama nào và nhận tiền điện tử!

Giải thưởng: 3 Token

Bạn có thể kiểm tra các mã thông báo nhận được như một giải thưởng trong trang Tài khoản của tôi .

Cách kiếm token

TRẠNG THÁI THAM GIA QUIZ

0 Làm bài trắc nghiệm | 0 Câu trả lời đúng

[Quiz] Hình ảnh dưới đây là một phần của áp phích Drama. Bạn nghĩ đó là bộ phim truyền hình nào?

 

[mepr-show rules=”108777″ unauth=”message”]
[/mepr-show]